Psykoseksuaaliterapian täydennyskoulutus psykoterapeuteille alkaa syyskuussa

Koulutus on Suomen ensimmäinen psykoseksuaaliterapian täydennyskoulutus ja se toteutetaan etäkoulutuksena. Koulutuksen ajankohta 4.9.2020-4.9.2021

Psykoseksuaaliterapian täydennyskoulutus perustuu kokonaisvaltaiseen integratiiviseen hoitomalliin, jossa yhdistyvät psykoanalyyttinen teoria
parisuhteesta ja sen haasteiden hoidosta, teoria mielen ja ruumiin seksuaalisuudesta, seksuaalisten ongelmien psykodynamiikasta, fysiologinen ja lääketieteellinen tieto seksuaalisista häiriöistä, moniaistilliset yksilölliset ja parin yhteiset harjoitukset ja kognitiiviset interventiot.

Psykoseksuaaliterapiassa parisuhteen psykoanalyyttinen ymmärrys mahdollistaa parin seksuaalisten ongelmien hahmottamisen osana puolisoiden yhteistä dynamiikkaa. Hoitosuhde luo turvalliset ja kannattelevat puitteet intiimien kysymysten keskustelevalle tutkimiselle ja työstämiselle.
Psykoseksuaalihistoriaan ja parin dynamiikkaan perustuva parin ongelman määrittely mahdollistavat yhdessä tehtävän hoitosuunnitelman. Prosessin
aikana parille räätälöidään yksilölliset harjoitukset, joiden vaikutuksista terapiassa keskustellaan.

Koulutus on suunnattu psykoterapeuteille. Terapeutin kyky tunnistaa, ymmärtää ja vastaanottaa seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä ja ongelmia
on edellytys niistä luontevalle puhumiselle, asianmukaiselle psykoseksuaaliterapeuttiselle hoidolle yksilö- pari- ja ryhmämuotoisissa
psykoterapioissa sekä tarvittaessa lääketieteelliseen konsultaatioon / hoitoon ohjaamiselle.

Vuoden kestoisessa intensiivisessä prosessissa yhdistyvät teoriaopetus, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen, työssä heräävien kysymysten käsittely,
erilaiset harjoitukset, luettava kirjallisuus ja pienen artikkelin kirjoittaminen. Suhteessa Elävät Kuvat elokuvaseminaari kuuluu koulutusohjelmaan.

Lataa PDF-esite:

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email